Projektjeink:


Tanítsunk Magyarországért

PROGRAM MIRŐL SZÓL A TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT? A Tanítsunk Magyarországért kezdeményezést az a felismerés alapozta meg, hogy jó érzés továbbadni mindazt, amit tudunk, és látni, hogy ennek mások is hasznát veszik.

Másrészt, kicsit földhözragadtabban megközelítve a kezdeményezés mögötti motivációt: tisztában vagyunk azzal, hogy – ahogyan a világban bárhol máshol – vannak nehezebb helyzetben lévő kistelepülések az országban, és az ott élők számára is biztosítanunk kell annak a lehetőségét, hogy sikerrel boldoguljanak az életben. Ehhez azonban a Kormány gondolkodása szerint nem segélyt vagy alapjövedelmet kell nyújtani az ott élőknek, mert ezek konzerválnak, hanem meg kell teremteni a lehetőséget, hogy sikeresen tanuljanak tovább és helyezkedjenek el a munkaerőpiacon, mert a tanulás és a munka visznek előre.

Megvizsgáltuk a hazai és nemzetközi kutatásokat, és két fő megállapítást vontunk le belőlük. Az egyik, hogy az ezeken a kistelepüléseken élő gyerekeknek szüksége van arra, hogy valaki megmutassa nekik azt, hogy a környezetük által körülhatárolt, jelenleg elképzelt burkon kívül is van élet és vannak lehetőségek, vagyis a képességeik alapján tanulással sokra vihetik. A másik, hogy az USA-ban, Nagy-Britanniában és működő, tehetséges fiatalok által végzett mentorálási tevékenységekre alapuló kezdeményezésekben résztvevő tanulók tanulmányi eredményei akár 15-20 százalékkal javultak, ami olyan, mintha 2-3 hónappal tovább tanulták volna az egyes tantárgyakat. A tanulmányi eredmények javulása mellett pedig csökkent az igazolatlan hiányzásaik száma is. Ezek jelentős eredmények, mi is ezekre törekszünk.

Mindezek alapján olyan, főként kortárs mentorálási tevékenységekre alapuló programot hoztunk most létre, amelynek célja kettős. Egyrészt a kistelepülésen élő általános iskolások támogatása tanulmányaik sikeres elvégzéséhez, másrészt pedig a kölcsönös tanulásról, egymás támogatásáról, a magyar közösségek megerősítéséről szól a Tanítsunk Magyarországért program.

A cél érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), a Klebelsberg Központ (KK) és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) fogott össze. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a későbbiekben ne csatlakozhatnának hozzánk más szervezetek, vállalkozások is – sőt, szeretnénk, ha minél szélesebb lenne a kezdeményezéshez csatlakozók köre.

A Tanítsunk Magyarországért célcsoportját a kistelepülésen élő általános iskolás tanulók képezik. A melléjük szegődő mentorok feladata, hogy megmutassák nekik a településen túli világ izgalmait és lehetőségeit – az állatkertet, a múzeumot, a középiskolákat, a vállalkozásokat, hogy lássák, hányféle foglalkozásból, hányféle jövőből választhatnak. Egy mondatban összefoglalva, segítsék őket abban, hogy képesek legyenek kihozni magukból a maximumot – legyen az szakmaszerzés, érettségi, továbbtanulás, sport, művészetek és a végén elhelyezkedés a munkaerőpiacon.

Ezek alapján 4 fő pilléren nyugszik a Tanítsunk Magyarországért program: egyetemi mentorprogram, középiskolás mentor-program, HÖOK mentorprogram és vállalati mentorprogram. Bár ezek a mentorprogramok jelentik a Tanítsunk Magyarországért központi elemeit, a program további pilléreket is tartalmaz, amelyek bejelentését a közeljövőben tervezzük.

Hírekhez