Projektjeink:


 

 

 

 

 

Iskolánk / Iskolatörténet

 

 Az iskolázás története

A XVIII. sz. elején - egyházi keretek között - már elkezdődött a gyerekek oktatása. Az 1800-as években már két iskola szolgálja a művelődést, egy római katolikus, és egy görög katolikus. Az iskolákban magyar nyelven tanítottak. Az első tanító Csóré Bazil volt. 1839-től 1857-ig tanított, 4 osztályban, 27 gyereket. 1904-től 1937-ig Lazók Mihály volt a tanító, a többi egyházaknál Perjés Géza, Babics János, Pethő Zsigmond tanítottak. 1904-től Fábián János, Sztojka Mihály, dr. Karászi György, Vass Mihály nevelők voltak a községben.

1905-ben épült a református egyház részéről egy tanterem, majd 1926-ban még egy tanterem, ami ma is megvan. 1941-ben Márton József a református egyház kántor tanítója, aki 1-6. osztályban tanított. A római katolikus egyháznál Perjés Irén a tanítónő. 1911-től működik iskola a Nyírkarászhoz tartozó Szeszgyár-tanyán is. Itt Perjés Géza az első tanító.

Az 1950-es években Szűcs Géza, 1954-56-ig Iváncsó György, majd 1964-ig Bíró László volt az iskola igazgatója. A Szeszgyár-tanyán ebben az időben Tóth Borbála a tanítónő.

1960. december 1-én került sor egy négy tantermes, tanulószobás, szertárakkal, nevelői lakással, igazgatói irodával ellátott iskola átadására. Az új épületen kívül még öt tanterem volt.

Az iskola igazgatója 1966-tól Márton József volt nyugdíjba vonulásáig. Igazgatóhelyettes: Tóth Malvin.

1974-től Dudás János igazgató vezetése alatt folyik a tanítás 1977-ig.

1978-ban Tóth Malvin,

1979-től 1982-ig Szepessy Mária,

1983-tól 2018-ig Dienes János,

2018-tól Sztankuláné Lakatos Anikó irányítja az iskola munkáját.

Helyettese: Oroszné Novák Anikó

1986-ban építették az új, korszerű épületet: hat tanteremmel, szertárakkal és egy tornateremmel.

Az 1992/93-as évben, a tetőtér beépítésével, 4 tanteremmel bővült.

Jelenleg is itt folyik az oktatás egy műszakban, hagyományos tantárgyszerkezetben.

 

Az iskola fenntartója: Kisvárdai Tankerületi Központ