Projektjeink:


 

 

 

 

 

Iskolánk / Bemutatkozás

 

Iskolánk alapfeladata: az általános iskoláskorúak nevelése, oktatása, tanulószobai, iskolaotthonos, napközis ellátása. Jelenleg 1-8. évfolyamon folyik nevelő és oktató munka. Alsó tagozaton 5 tanulócsoport működik egész napos és napközis oktatásban, felső tagozaton 4 tanulócsoport, ahol minden évfolyamon tanulószoba működik.

Az intézményben 3 munkaközösség alakult: alsós, humán és természettudományi munkaközösség, melyek elsősorban szakmai és módszertani kérdésekben működnek közre az intézmény vezetésében.

A nevelő-oktató munka mellett művészeti oktatás folyik, ahol a tanulók társastáncon vehetnek részt, órai kereteken belül. Lehetőség van különböző szakkörökön, tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokon való részvételre.

Az iskolában hatékony gyermekvédelmi munka zajlik. Megfelelő hozzáértéssel és tapasztalattal közreműködnek a hátrányos és veszélyeztetett gyerekek fejlődését gátló tényezők megszüntetésében, illetve elősegítik kiemelkedésüket a károsító környezetükből. Továbbá lehetőség van a Pedagógiai szakszolgálat szakemberei (logopédus, pszichológus, szociális segítő) segítségének igénybevételére.

A sikeres pályázatoknak köszönhetően iskolánk infrastruktúrája jó, megfelelő technikai és interaktív eszközök állnak rendelkezésre a tanítás és tanulás hatékony támogatására. Felső tagozaton az oktatás szaktantermekben történik, a nyelvoktatás nyelvi laborban, a számítástechnikai oktatás számítástechnikai tanteremben, ahol 24 korszerű számítógép segítségével tanulnak a gyerekek. A testnevelés órák megtartásához tornaterem, három sportpálya és egy futópálya áll rendelkezésre.